فولویمکس نمایش بزرگتر

فولویمکس

Swiss Grow

محصول جدید

26 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

اطلاعات بیشتر

اصلاح کننده ارگانیک بافت خاک در فرم سوسپانسیون. فولویمکس از عصاره گیاهی هیومیکی شده بدست می آید. دارای 13 % هیومیک اسید و 44 % فولویک اسید می باشد. دارای ظرفیت بالای کمپلکس کنندگی و حمل عناصر مغذی می باشد و خاصیت اسیدی دارد. می توان آن را به تنهای و یا مخلوط با دیگر کود ها یا عناصر ریز مغذی محلولپاشی و یا به صورت کودآبیاری مصرف نمود. به دلیل ظرفیت بالای کمپلکس کنندگی آن فولویمکس جذب دیگر عناصر را تسهیل می کند. همچنین سموم کشاورزی و دیگر مواد سمی که توسط ریشه ها منتشر شده خنثی می کند. حتی در مدت زمان کاهش میزان نور فتوسنتز و تولید ماده خشک را تقویت می کند. باعث تنظیم و پیشرفت واکنش ها در گیاهان می شود، مقاومت گیاهان را در مقابل شرایط نامطلوب بالا می برد. ساختار کلوئیدی خاک را بوسیله بازیابی ویژگی های فیزیکی و شیمیای آن و افزایش تبادل کاتیونی تقویت می کند. همچنین باعث افزایش عملکرد و کیفیت میوه می شود.

حداقل میزان ماده آلی: 36 – 40 %

نیتروژن کل: 3 %

فولویک اسید: 44 %

هیومیک اسید 13 %

pH: 4/7 – 4/5

وزن مخصوص: 1/20

روش و میزان مصرف:

محلولپاشی: (به تنهای یا همراه کودهای NPK و یا ریز مغذی ها)

درختان: از ابتدای بیداری تا برداشت به میزان 10 لیتر در هکتار، با تکرار 4-5 مرتبه همراه آبیاری

باغی – سبزی صیفی: از زمان انتقال نشا تا برداشت به میزان 100 – 150 سی سی در 100 لیتر آب و با تکرار 4-5 مرتبه.

گلکاری و گیاهان زینتی: در طول کل فصل و میزان مصرف 80 – 120 سی سی در 100 لیتر آب و با تکرار 3- 4 مرتبه

کودآبیاری: زمان مصرف مانند موارد ذکر شده در بالا می باشد و به میزان مصرف 10 – 15 لیتر در هکتار

(میزان مصرف در 1000 لیتر آب در هکتار می باشد)

قابلیت اختلاط: این محصول را می توان با اکثر کودها و سموم کشاورزی مخلوط نمود به غیر از موارد دارای مس و یا سولفور و محصولات قلیایی، اما توصیه می شود که ابتدا در اندازه کوچک مورد آزمایش قرار گیرد.

بسته بندی: 1 لیتر