ویجی لاکس نمایش بزرگتر

ویجی لاکس

Swiss Grow

محصول جدید

26 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

اطلاعات بیشتر

ویجی لاکس سوسپانسیونی از عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوسم و محصول ویژه ای جهت مصرف به صورت محلولپاشی می باشد. این محصول دارای نیتروژن آلی بدست آمده از آمینواسید و پپتیدهایی با وزن مولکولی پایین است. ویجی لاکس دارای 6 درصد نیتروژن آلی ، 23% کربن آلی و ماده آلی کل آن 40% می باشد و کاملا عاری از هرگونه فلزات سنگین است. به دلیل خلوص بالای آن، ویجی لاکس به سرعت توسط برگ ها جذب می شود و تمام واکنش های متابولیک را سرعت می بخشد.

ویجی لاکس را می توان در کشت ارگانیک مورد استفاده قرار داد.

عصاره جلبک دریایی موجود در ویجی لاکس دارای سیتوکنین (زیاتین) می باشد که باعث تسریع رشد سلولی حتی در شرایط استرس دمایی و میزان پایین شدت نور می شود.

ویجی لاکس گلدهی و میوه دهی را تقویت می کند و علاوه بر آن باعث بهبود اثرات ناشی از استرس ها بر گیاهان در شرایط بد محیطی می شود. و در آخر ویجی لاکس باعث بالا بردن شاخص های کیفی محصولات مانند میزان قند، رنگ، ثبات، ماندگاری و غیره می شود.  

ویجی لاکس:

  1.   یک منبع مهم انرژی می باشد.
  2.   با مواد غذایی کمپلکس تشکیل می دهد و جذب آن ها را تقویت می کند.
  3.   رشد سلولی و گلدهی را  مخصوصا در شرایط بد محیطی القا می کند.
  4.   رشد رویشی گیاهان را تحت کنترل قرار می دهد و در عین حال گلدهی و میوه دهی و رشد میوه را افزایش می دهد.
  5.   از گیاه در مقابل تمام استرس ها محافظت می کند (دما، آفات).
  6.   اگر به صورت مخلوط با دیگر کودها مصرف شود این محصول باعث بهبود جذب دیگر کود ها می شود.
  7.   افزایش عملکرد
  8.   همچنین می توان آن را در کشت های ارگانیک مصرف نمود.

میزان و روش مصرف:

ویجی لاکس را می توان برای تمام محصولات  کشاورزی مصرف نمود.

گوجه فرنگی و فلفل شیرین، کدو، هندوانه، طالبی، خربزه، ملون ها:

به صورت محلولپاشی قبل از گلدهی و در طول میوه دهی با تکرار 2- 3 مرتبه و با میزان مصرف 200 – 250 میلی لیتر در 100 لیتر آب

 هلو، زردآلو، گیلاس، آلو: به صورت محلولپاشی از زمان میوه دهی و با تکرار 4- 5 مرتبه تا زمان برداشت با میزان مصرف 200- 250 میلی لیتر در 100 لیتر آب

سیب و گلابی: مصرف به صورت محلولپاشی از قبل گلدهی با تکرار 3- 4 مرتبه تا زمان برداشت با میزان مصرف 200 – 250 میلیلیتر در 100 لیتر آب

انگور: به صورت محلولپاشی قبل از گلدهی تا قبل از رنگدهی با تکرار 4 – 5 مرتبه تا زمان برداشت به میزان مصرف 200 – 300 میلی لیتر در 100 لیتر آب

مرکبات: در مدت غنچه دهی و در زمان ریزش گلبرگ ها مصرف دو مرتبه و با میزان مصرف 200 – 250 میلی لیتر در 100 لیتر آب

سبزیجات، گلکاری و گیاهان زینتی: با روش محلولپاشی از اوایل دوره رشد تا برداشت، با چند تکرار و میزان مصرف 200 – 250 میلی لیتر در 100 لیتر آب

میزان مصرف های ذکر شده هر 1000 لیتر آب برای یک هکتار می باشد.

ویجی لاکس را همچنین می توان در سیستم کودآبیاری برای درختان میوه و با میزان مصرف 10 – 15 لیتر در هکتار و برای سبزیجات و صیفیجات میزان مصرف 5 – 10 لیتر در دوره های رشد ذکر شده مصرف نمود .

قابلیت اختلاط: این محصول را می توان با اکثر کودها و سموم کشاورزی مخلوط نمود به غیر از مواردی که دارای مس و یا سولفور و محصولات قلیایی باشد، اما توصیه می شود که ابتدا در اندازه کوچک مورد آزمایش قرار گیرد.

ماده آلی (ارگانیک): 40 %  (جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوسم، انواع ویتامین ها و اسید های آمینه)

آمینوگرام (گرم در100 گرم اسیدآمینه): اسید آسپارتیک:60/5،   گلوتامیک: 50/10،   آلانین: 10/9،   آرژنین: 40/6،   سیستین:30/0،   فنیل آلانین: 30/2،   گلیسین: 30/8   هیدروکسی پرولین 20/25،   ایزولئوسین:50/1،   هیستیدین: 20/1،   لئوسین: 50/3،   لیسین: 40/4،   متیونین: 80/13،   پرولین: 92/0 ،   سرین: 70/1،   تیروزین: 30/1،   تریونین: 00/1،   تریپتوفان: 38/0،   والین: 60/2       نیتروژن کل: 6 %

pH: 8/6 - 7                       وزن مخصوص: 1/20