فورتوناتو نمایش بزرگتر

فورتوناتو

Genta

محصول جدید

28 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

اطلاعات بیشتر

تجزیه ضمانت شده:

فورتوناتو با توجه به این که دارای  هورمون اکسین می باشد محصولی ویژه جهت تقویت فاز زایشی است که از ریزش گل ها و میوه های نارس جلوگیری می نماید.

فورتوناتو باعث افزایش چشمگیر میوه دهی (فروت ست) خصوصا در محصولات گلخانه ای می گردد.

 

در شرایط متفاوت آب و هوایی، تغییرات دمایی و نوری شدید، فاز زایشی گیاهان خصوصا درصیفیجات به طور چشمگیری کاهش می یابد و تشکیل میوه مختل می گردد. زمانی که گیاهان در استرس های این چنینی در دوران رشد رویشی، زایشی و میوه دهی  قرار می گیرند رشد و عملکرد محصول دچار افت شدید می گردد.

 

فورتوناتو به گیاهان کمک می کند بر این شرایط چیره و از خسارت وارد شده بر محصولات  جلوگیری نماید.

میزان مصرف عمومی

گوجه فرنگی، خیار، فلفل، کدو، بادنجان، طالبی، هندوانه ، کاهو:

قبل از گلدهی                                                                   50-60 گرم در 100 لیتر آب

زمان میوه دهی (فروت ست)                                                 50-60 گرم در 100 لیتر آب

 

سیب، هلو،گلابی،انار، مرکبات:

قبل از گلدهی                                                                   50-60 گرم در 100 لیتر آب

 

توت فرنگی

بعد از زمان گلدهی یکبار مصرف                                             50-60 گرم در 100 لیتر آب

 

پنبه

بعد از اولین قوزه                                                               500-600 گرم در هکتار

15 روز بعد                                                                         تکرار

 

ذرت

ارتفاع 20-25 سانتیمتری                                                      500-600 گرم در هکتار