میکروتن روی منیزیم نمایش بزرگتر

میکروتن روی منیزیم

Swiss Grow

محصول جدید

28 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

اطلاعات بیشتر

تجزیه ضمانت شده:

 

منیزیوم (Mg)

24%

روی (Zn)

7%

آهن (Fe) - منگنز (Mn) - مولیبدن (Mo) - مس (Cu) بور (B)

 

 

این محصول به صورت پودر کاملا محلول در آب بوده و مناسبمصرف به صورت  محلولپاشی و همراه آبیاری برای محصولات صیفی ، باغی و زراعی می باشد.

عنصر روی جز تکمیل کننده ساختمان بسیاری از آنزیم ها می باشد و در سوخت و ساز DNA و RNA نقش بسزایی ایفا می کند.

یکی از دلایل بروز کمبود روی آهکی بودن و pH  بالای خاک ها می باشد همچنین استفاده بیش از حد فسفر و تجمع بیش از اندازه آن در خاک باعث کاهش قابلیت دسترسی روی توسط گیاه می شود.

کمبود روی باعث کاهش پروتئین سازی و انباشته شدن اسید های آمینه در گیاه می شود.

کمبود روی بر سوخت و ساز هورمون های گیاهی ، به ویژه ایندول استیک اسید تاثیر می گذارد که در پی آن طویل شدن شاخسار کاهش می یابد و در نتیجه آن کاهش رشد و ریز برگی را به دنبال خواهد داشت.

ساختمان و عملکرد غشا های سلولی به شدت تحت تاثیر کمبود روی قرار می گیرد. روی هم در تکامل ساختار غشا و هم در حفاظت آن در برابر صدمات مختلف نقش ایفا می کند.

عناصر ریز مغذی به صورت کمپلکس با مولکول طبیعی و ارگانیک  (LSA)می باشند که تضمین کننده جذب بالا و سریع عناصر و تحرک بالای آن ها در داخل گیاه است.

دستورالعمل مصرف:

درختان میوه و باغات : محلولپاشی از زمان شروع فصل و بیداری درختان تا زمان بار دهی با 2-3 تکرار و یا با اوایل نشانه های کمبود 1/5 الی 2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب جهت یک هکتار

میزان مصرف عمومی جهت سبزی و صیفی :  1 -1/5 کیلوگرم در 1000 لیترآب جهت یک هکتار با   2-3 تکرار

در صورت مصرف همراه آبیاری جهت جذب ریشه ای 5 - 10 کیلوگرم در هکتار