سیتون سوپر میکس نمایش بزرگتر

سیتون سوپر میکس

Genta

محصول جدید

28 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

اطلاعات بیشتر

کاهش استرس در زمان بروز تغییرات ناگهانی دما

افزایش میوه دهی و عملکرد

افزایش سرعت میوه دهی در شرایط نامناسب محیطی می گردد

تقویت ساقه و اندام های هوایی جهت شروع فصل جدید می گردد

بیش از 42 درصد از ماده آلی موجود در این محصول جلبک دریایی می باشد که نه تنها جذب عناصر را به طور چشمگیری افزایش می دهد بلکه دارای محرک طبیعی بوده و مصرف آن تقویت فاز زایشی و باردهی محصولات را به دنبال خواهد داشت.

وجود عناصر غذایی پتاسیم، نیتروژن، منیزیوم، بر، به همراه 20 درصد ماده آلی در این محصول باعث افزایش فعالیت های متابولیکی و فتوسنتز در گیاهان شده و عملکرد را در واحد سطح افزایش می دهد.

 

 

تجزیه ضمانت شده:

نیتروژن کل

( N)

پتاسیم محلول

(KO)

بر محلول

 (B)

منیزیوم محلول

(MgO)

ماده آلی

جلبک دریایی

5 %   

14 %

1/5 %

2 %

20 %

42 %

 

 

 

 

 

 

دستور العمل مصرف:

محلولپاشی: 

                                                                  میزان مصرف در هکتار

صیفیجات                                                   0/5 - 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

مرکبات و درختان میوه                               0/5 - 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

انگور ، پسته ، زیتون                                   0/5 - 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

سیب زمینی ، پیاز ، بادام                             0/5 - 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

حبوبات ، غلات ، پنبه                                   0/5 - 1 کیلوگرم در هر هکتار

ذرت ، آفتابگردان ، تنباکو                             0/5 - 1 کیلوگرم در هر هکتار