کورامین دریپ نمایش بزرگتر

کورامین دریپ

Swiss Grow

محصول جدید

28 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

اطلاعات بیشتر

کورامین کلات مس ارگانیک بوده و بصورت مایع می باشد که کاملا و به راحتی توسط ریشه و برگ ها جذب شده و می توان در تمامی خاک ها و در شرایط مختلف مصرف نمود.

کورامین به غیر از کاربرد غذایی دارای دو کاربرد اساسی دیگر نیز می باشد:

1-   از محصول در مقابل بعضی از بیماری ها محافظت می کند.

2-   فتوسنتز را افزایش می دهد و باعث افزایش رشد و نمو بخش های سبز، گلها و میوه ها می شود.

کورامین عمدتا در مقابل بعضی بیماری های باکتریایی و قارچی کاربرد دارد. می توان آنرا بصورت خاکی (کورامین دریپ) و یا بصورت محلول پاشی (کورامین فولیار) مصرف نمود. همچنین به دلیل سیستمیک بودن آن به راحتی جذب و به سرعت اثر می گذارد.

عموما مصرف ترکیبات مسی در مقابل بیماری های باکتریایی، بسیار معمول می باشد.

کورامین نیاز گیاه به عنصر مس را پوشش داده و کاربرد حفاظتی نیز دارد و همچنین عنصر مس نقش بسیار مهمی در فتوسنتز و تراکم کلروفیل ایفا می کند. در زمان بروز کمبود این عنصر تولید پروتئین ها، ویتامین ها، هورمون ها و سایر فعالیت ها کند شده و یا حتی متوقف می شود که این عمر کم شدن شفافیت رنگ (لکه های کلوروز و نکروز) به دنبال خواهد داشت، و این همان دلایلی است که حساسیت مصرف کورامین را جهت مقابله با این خطرات که محصولات با آن روبرو هستند مشخص می کند.

روش و میزان مصرف (کود آبیاری):

گلخانه ای: کل محصولات ؛ 10-15 لیتر در هکتار

درختان میوه: 150-200 سی سی در 100 لیتر آب

گلکاری و گیاهان زینتی: 10-15 لیتر در هکتار

محلول پاشی فقط برای درختان زیتون در طول دوره رشد و با میزان مصرف 300 سی سی در 100 لیتر آب امکان پذیر می باشد.