تماس با ما

تلفن: 07132220107

ایمیل: info@shirazbazr.com

آدرس: شیراز بذر, فارس - شيراز-خيابان فردوسي-نبش خيابان سعدي-مجتمع ملت-پلاك 7-موسسه كشاورزي شيراز بذر-كد پستي