ول پتاسیم نمایش بزرگتر

ول پتاسیم

Vellsam

محصول جدید

28 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

اطلاعات بیشتر

ول پتاسیم (کلات پتاسیم EDTA)

این محصول پتاسیم کلات شده و به شکل مایع بسیار غلیظ می باشد. ول پتاسیم در کلیه مراحل رشد گیاه شامل تشکیل دانه ها، رسیدن میوه، افزایش ذخیره اندام ها، پیاز ها، ریشه ها، غده ها و غیره و همچنین در زمان کمبود ناشی از نقص و ناهماهنگی در جذب پتاسیم مورد استفاده قرار می گیرد. غلظت بالای پتاسیم این محصول، رشد و کیفیت میوه زیتون را افزایش داده و باعث افزایش راندمان تولید آن می شود. همچنین در سبزیجات باعث افزایش کیفیت شده و جذب کلسیم، منیزیم و دیگر عناصر را افزایش می دهد.

استفاده از ول پتاسیم vellpotassium برای موارد زیر توصیه می گردد :

تحریک به جذب پتاسیم از طریق ریشه ها در سریع ترین و قابل جذب ترین راه ممکن در طی مراحلی که نیاز به این عنصر به وفور احساس می گردد.

بهبود اتساع و محتوای قند در میوه ها.

کاهش اثرات تنش شوری و بهبود کیفیت نهایی میوه.

میزان مصرف و روش استفاده ؛

از طریق محلول پاشی :

محصولات باغی، گلها و گیاهان زینتی 1/5 – 2 لیتر در هزار

مرکبات، میوه ها 2- 4 لیتر در هزار

محصولات گرمسیری 2 - 3 لیتر در هزار

(به تعداد 2 – 3 مرتبه تکرار شود)

از طریق کاربرد ریشه ای :

صیفیجات و سبزیجات 5 - 10 لیتر در هکتار با سه تکرار

مرکبات و درختان میوه 10 لیتر در هکتار با توجه به تراکم چهار تکرار

گلها و گیاهان زینتی 5 – 10 لیتر در هکتار

توضیحات : کاربرد از زمان تشکیل میوه تا رسیدگی آن نقش دارد.

 

 

 

ترکیبات :

اکسید پتاسیم

23%

کلات EDTA

2%

pH

4/5

چگالی

g/cc  1/30