ارزان شد! فسکرافت نمایش بزرگتر

فسکرافت

Swiss Grow

محصول جدید

28 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

اطلاعات بیشتر

 فرمولاسیون هوشمند:

90 % فسفیت پتاسیم مایع توسط گیاه به اسید فسفورو مبدل می شود که دارای خاصیت قارچکشی می باشد.

سری کود های فسکرافت به گروه محصولات ایجاد کننده مقاومت سیستمیک تعلق دارند (SAR) که بر پایه فسفیت ها تولید شده اند و همچنین دارای خواص غدایی بوده و در عین حال قدرت دفاعی گیاهان را بالا می برد.

فسفیت ها دارای یک یون اکسیژن کمتر نسبت به فسفات ها هستند که در رفتارها و واکنش شیمیایی تغییرات بسزایی ایجاد می کند. فسفیت حلالیت بالاتری نسبت به فسفات دارد و جذب برگی و ریشه ای موثرتری دارد بنابراین در غلظت های بالا خطر سمیت برای گیاهان دارد همچنین فسفیت دارای اثرات منحصر به فردی بر روی متابولیسم گیاهان دارد. فسفیت مصرف شده چه به بصورت خاکی یا برگی بسیار آرام به فسفات تبدیل می شود مصرف فسفیت به صورت محلولپاشی و یا خاکی با دز پایین تر به نسبت فسفات، عامل پیشگیری کننده موثرتری برای رفع کمبودهای غذایی می باشد. برای بعضی از گونه های گیاهان فسفیت دارای فواید منحصر به فردی می باشد که با مصرف فسفات قابل مشاهده نیست.

بعد از محلولپاشی فسکرافت به شکل فسفیت و از طریق آوند آبکش از برگ ها به سمت ریشه جابجا شده و بیماری های ریشه را کنترل می کند. فسفیت داخل ریشه خاصیت بازدارنگی مستقیم برروی قارچ فیتوفترا دارد و همچنین مکانیسم دفاعی گیاهان را در مقابل دیگر پاتوژن ها تقویت می کند.

فسفیت نسبت به فسفات بسیار راحت تر جذب بافت گیاه می شود. به خصوص برروی برگ مرکبات و آووکادو که نسبت به فسفات بسیار نفوذ ناپذیر می باشند. اثبات شده است که محلولپاشی فسفیت غیر از خاصیت قارچکشی باعث تقویت گلدهی، اندازه میوه، عملکرد، میزان ماده خشک کل و غلظت آنتوسیانین به طور معمول با یکبار مصرف می شود.

تمایل به مصرف فسفیت به عنوان بخشی از پکیج تولیدات به خصوص جهت محصولات با ارزش رو به افزایش می باشد.

پرتقال رقم والنسیا : یک دور مصرف محلولپاشی فسفیت قبل از گلدهی حدودا 10 ماه پس از برداشت باعث افرایش گلدهی، عملکرد و میزان ماده خشک کل در مقایسه با محصولی که مصرف انجام نشده است می گردد.

پرتقال رقم ناول: محلولپاشی در خرداد و تیر ماه (می و جولای) باعث تولید میوه هایی با سایز بسیار بازارپسند بدون کاهش عملکرد کل شده است.

به عنوان نتیجه ؛ ترکیب فسکرافت دارای دو عملکرد می باشد؛ تغذیه و مقاومت (کود سم). در خاک و یا به صورت محلولپاشی به سرعت جذب می شود و در عین حال فسکرافت  به عنوان حامل دیگر عناصر غذایی داخل خاک به درون گیاه عمل می کند، باعث تسهیل در گسترش سیستم آوندی در گیاه می شود و شرایط برای در چرخش قرار گرفتن مواد درون گیاه را محیا می کند. بنابراین فتوسنتز را تسریع می کند که این بدان معنا می باشد که تعداد گل های بیشتر سیستم ریشه ای گسترده و میوه های با سایز بزرگتر و عملکرد بالاتر تولید خواهد شد. بعد از جذب فسکرافت مکانسیم دفاعی گیاه در مقابل بیماری هایی نظیر فیتوفترا ، برمیا و پرونسپرا (سفیدک دروغین)  افزایش پیدا خواهد کرد.

میزان و روش مصرف:

فسکرافت را می توان هم به صورت برگپاش و همخاکی مصرف نمود.

مصرف عمومی آن 350 سی سی در 100 لیتر آب می باشد یا 2 - 3 لیتر در هکتار می باشد. همچین می توان این محصول را جهت نشا کاری با روش فرو کردن ریشه در محلول 0/25 % مورد استفاده قرار داد.

مرکبات: 2 بار مصرف در طول بهار و یکبار مصرف در پاییز با میزان مصرف ذکر شده در بالا. و در صورت لزوم 2 - 3 مرتبه مصرف با روش پاشش به تنه درخت انجام گیرد.

توت فرنگی: زمان انتقال نشا و فاز رویشی گیاه و فاز زایشی محلولپاشی یا به صورت کود آبیاری با میزان مصرف ذکر شده در بالا

هندوانه، خربزه ، طالبی، ملون ها، گوجه فرنگی ، سیب زمینی، کاهو، بادنجان، فلفل:

در کل دوره میوه دهی با میزان مصرف ذکر شده در بالا

انگور: در طول دوره رویشی گیاه 3 - 4 مرتبه به صورت محلولپاشی.

گیاهان زینتی، گل کاری و تولید نشا: محلولپاشی 300 سی سی در 100 لیتر آب یا 5 - 10 گرم در مترمربع در سیستم کودآبیاری.

اختلاط پذیری: این محصول قابلیت اختلاط با اکثر سموم و کود های کشاورزی را داراست ولی توصیه می شود در اندازه کوچک مورد آزمایش قرار گیرد.

 

فسکرافت MKP:      فسفر : 35%               پتاسیم : 23%

وزن مخصوص: 1/45                                           اسیدیته: 4/5 - 5

 

فسکرافت Mn-Zn:   فسفر : 30%   نیتروژن (اوره): 3%   منگنز (محلول): 5%  روی (محلول) : 5%

وزن مخصوص: 1/45                                         اسیدیته: 4/5 - 5