نوتریمیک پلاس نمایش بزرگتر

نوتریمیک پلاس

Swiss Grow

محصول جدید

28 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

اطلاعات بیشتر

نوتریمیک پلاس ترکیب کمپلکس شده عناصر ریز مغذی با عامل کلات کننده EDTA جهت رفع کمبود در درختان میوه، سبزیجات و صیفیجات می باشدو البته بر روی مرکبات تاثیر بسیار خوبی دارد و بصورت محلول پاش مصرف می گردد.

نوتریمیک پلاس باعث تقویت رنگ میوه و رشد رویشی بافتها، اندازه میوه و همچنین صفات کیفی (میزان قند، رنگ، استحکام و عمر مفید) می شود.

نیتروژن بکار گرفته شده در فرمولاسیون نوتریمیک پلاس از اوره با میزان پایین بیورت می باشد، و وجود منیزیون در فرمولاسیون جهت تولید سلول بسیار مهم می باشد.

اوره با میزان پایین بیورت جهت رشد سلولی موثر و منیزیوم یک عنصر اصلی در تولید کلروفیل و کربوهیدرات ها میباشد. منگنز، روی و آهن جهت فعالیت هورمون ها و آنزیم ها بسیار با اهمیت می باشند.

نوتریمیک پلاس بطور کامل جذب گیاهان میشود و اگر با دز توصیه شده مصرف شود هیچگونه اثرات سوء جانبی نخواهد داشت. دارای قابلیت مصرف در شرایط مختلف و بدون باقی گذاشتن هیچ پسماندی در سطوح گیاهی است. با توجه به این خواص این محصول دارای اثرات بسیار مثبتی بر عملکرد می باشد.

نوتریمیک پلاس اگر بصورت خاکی مصرف گردد دارای خاصیت کلات کنندگی برای بقیه عناصر غذایی در خاک نیز می باشد که جذب گیاهی را بسیار بالا خواهد برد.

روش و میزان مصرف (برگپاش):

سبزی و سیفی – باغی: با تکرار در کل دوره رویشی و میزان مصرف 200-250 گرم در 100 لیتر آب و در حالت شدید کمبود در هر دوره آبیاری مصرف انجام گیرد (کود آبیاری).

مرکبات، درختان میوه، انگور: در زمان رشد رویشی، با تکرار مصرف به میزان 300-400 گرم در 100 لیتر آب (یا 3 تا 4 کیلوگرم در هکتار) در شرایط کمبود شدید توصیه می شود مصرف بطور هفتگی صورت گیرد.

در روش مصرف کود آبیاری (4 تا 5 کیلوگرم در هکتار)

قابلیت اختلاط: این محصول را می توان با اکثر کودها و سموم کشاورزی مخلوط نمود اما توصیه می شود قبل از آن در اندازه کوچک مورد آزمایش قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

نیتروژن کل (N)

10%

نیتروژن (اوره با میزان پایین بیورت)(N)

%7/5

منیزیوم (Mg)

%3/5

منگنز(Mn)

4%

نیتروژن (نیتریک)(N)

%1/5

فسفر(P2O5)

5%

بور(B)

%0/1

روی(Zn)

6%

نیتروژن (آمونیاک)(N)

1%

پتاسیم(K2O)

5%

آهن(Fe)

3%