ریزالجینا نمایش بزرگتر

ریزالجینا

Swiss Grow

محصول جدید

28 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

اطلاعات بیشتر

ریزالجینا کود بسیار ویژه ای جهت محلولپاشی است که دارای نیتروژن ارگانیک بر پایه اسید های آمینه و پپتید هایی با وزن مولکولی پایین، NPK، منیزیم و سایر ریزمغذی ها، هیومیک اسید، جلبک دریایی و  PGR  می باشد:

نیتروژن ارگانیک 2 % ماده آلی (ارگانیک) کل 22 % ، بدون هیچ گونه فلزات سنگین و به خاطر حلالیت بالای ریزالجینا به سرعت توسط برگ ها جذب می گردد. ریزالجینا را می توان در کشت های ارگانیک مورد استفاده قرار داد. 

عمدتا مواد مغذی ناکافی، خاک و شرایط نامناسب محیطی (شوری، رسی بودن بیش از اندازه، رطوبت بسیار بالا، مصرف سموم کشاورزی) اثرات منفی بر عملکرد و کیفیت میوه ها دارد.

ریزالجینا باعث مقاومت محصولات در مقابل این خطرات می شود و همچنین باعث توسعه فیزیکی، بیولوژیکی و عملکرد بالاتر می گردد.

مصرف ریزالجینا در اوایل رشد رویشی گیاهان باعث افزایش سرعت فتوسنتز می گردد. ریزالینا باعث توسعه بهتر ریشه در گیاهان میوه دار شده و در عین حال گیاهانی سالم تر و با مقاومت بیشتر نسبت به استرس های محیطی تولید می شوند.

ریزالجینا

1-    باعث افزایش سایز میوه می شود.

2-   باعث تولید میوه های با کیفیت می شود.

3-  گیاه را وادار به تولید بافت های آماس یافته و مقاوم به استرس ها و بیماری ها می کند.

4-   باعث ایجاد اعتدال بین فاز رویشی و زایشی گیاه می شود.

5-   باعث تحریک رشد شاخ و برگ و انشعابات گیاهی در زمان بروز شرایط محیطی دشوار و استرس می شود (درزمان کاهش نور و دماهای پایین)

 

روش و میزان مصرف:

درختان میوه: به صورت محلولپاش از زمان میوه دهی تا برداشت، در 3-4 تکرار و به میزان مصرف  5/2 تا 3 کیلوگرم در هکتار.

اخطار: بعضی از ارقام هلو و شلیل ممکن است دارای پوسته میوه بسیار نازکی باشند که باعث کمی سوختگی بر روی آن ها، خصوصا در دماها بالا خواهد شد.

انگور: از زمان ظهور خوشه تا رنگ گیری میوه، 3-4 بار به میزان مصرف 5/2 کیلوگرم در هکتار به صورت محلولپاشی

سبزیجات و صیفیجات: به صورت محلولپاشی در زمان رشد میوه و یا در  فاز آخر دوره رشد برگی، با تکرار 2-3 مرتبه و میزان مصرف 200 – 250 گرم در 100 لیتر آب.

گلها و گیاهان زینتی: باعث افزایش استحکام و رنگ بافت در زمان سیکل پایانی رشد گیاه می شود. به صورت محلولپاش  با میزان مصرف 200 تا 250 گرم در 100 لیتر آب و با تکرار 2- 3 مرتبه

 گیاهان صنعتی (چغندر قند): به صورت محلولپاشی و میزان مصرف 5/2 کیلوگرم در هکتار همراه با مصرف آفت کش ها و با تکرار 2-3 مرتبه در طول دوره غده دهی.

-         میزان مصرف های ذکر شده در هکتار و در 1000 لیتر آب می باشد.

نیتروژن کل: 10 %     نیتروژن (نیتریک): 6 %      نیتروژن (آمونیاک): 1 %       نیتروژن آلی(ارگانیک): 3 %

فسفر : 7 %     پتاسیم :  21 %    منیزیم : 2 %   مس : 0/1 %     آهن : 0/2 %     منگنز : 0/2 %    روی : 0/1 %

مس، آهن، منگنز و روی توسط EDTA  کلات شده اند.

بسته بندی: 1 کیلوگرم