ریل پلاس نمایش بزرگتر

ریل پلاس

Genta

محصول جدید

28 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

اطلاعات بیشتر

تجزیه ضمانت شده:

تسریع ساخت آمینو اسید ها با ترکیب ویژه پتاسیم بر- کلسیم

عمل همزمان سه عنصر اصلی موجود در این محصول باعث افزایش سازگاری گیاهان با تغییرات ناگهانی دما می گردد.

عنصر بر رشد سلولی را افزایش می دهد و جذب پتاسیم و کلسیم را افزایش می دهد.

وجود پتاسیم فعال در این محصول کیفیت میوه را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

مشکلات فیزیولوژیکی گیاهان با گلایسین کلسیم و وجود پتاسیم و بر به حداقل می رسد.

ریل پلاس باعث افزایش ترشح هورمون آبسزیک اسید در گیاهان شده و رشد ونمو را تنظیم نموده و میزان فتوسنتز را حتی در شرایط بروز استرس دمایی افزایش می دهد.

روش مصرفعمومی:

 

محلولپاشی: 

 

زمان مصرف

میزان مصرف

سیب

میوه دهی

0/75 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

 

بعد از برداشت

0/75 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

هلو – آلو- گیلاس

میوه دهی - نمو

0/75 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

 

بعد از برداشت-قبل از برگریزان

0/75 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

سیب زمینی

بعد از سبز شدن

0/75 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

مرکبات

بعد از برداشت

0/75 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

 

بعد از ریزش 80 % برگ ها

0/75 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

انگور

قبل از گلدهی

0/75 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

 

میوه دهی

0/75 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

 

 

 

پسته

اوایل میوه دهی

0/75 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

 

بعد از ریزش 80 % برگ ها

0/75 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

 

 

 

گوجه فرنگی- فلفل- بادنجان

15 روز بعد از کشت

0/75 – 1 کیلوگرم در هکتار

 

میوه دهی

0/75 – 1 کیلوگرم در هکتار

آفتاب گردان

زمان 5-6 جفت برگی

0/5 – 0/75 کیلوگرم در هکتار

 

 

 

پنبه

زمان گلدهی

1 کیلوگرم در هکتار

ذرت

زمان طول ساقه 45 سانتیمتر

1 کیلوگرم در هکتار

 

 

 

 

همراه آبیاری:                            5 - 10 کیلوگرم در هکتار